Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza akumulace přebytků elektřiny 

   Author: Štěpán Otépka; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá akumulací přebytků elektrické energie zelektrizační soustavy. Na začátku popisuje vývoj intermitentních zdrojů energie VTE a FVE a jejich vliv na cenu elektřiny na denním a spotovém trhu. V ...
  • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

   Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...