Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet dlouhodobých nákladů zdrojů elektřiny 

   Author: Košťál Michal; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Obsahem předkládané práce je popis způsobu výroby elektrické energie v uhelných a jader-ných elektrárnách, jejich technologických částí a použitého paliva. Dále je v práci uvedeno celkové využití a řazení těchto elektráren ...