Now showing items 1-1 of 1

  • Ověřování zkratové odolnosti rozvaděčů NN 

   Author: Jan Friedrich; Supervisor: Szczotka Šimon; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ověřování zkratové odolnosti rozvaděčů nízkého napětí. Teoretická část pojednává o teorii zkratových proudů a o normativních požadavcích a postupech pro ověřování zkratové ...