Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh přístrojů na měření zemnění v sítích NN a VN v distribuční soustavě 

   Author: Ondřej Vaník; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním měřičů zemních odporů na hladině VN a NN na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s. Cílem této práce je osvojit si používané metody měření uzemnění, nalézt vhodné ...