Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace a simulace provozu bezlicenční fotovoltaické elektrárny v podmínkách ČR. 

   Author: Jan Drápela; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce se zabývá bezlicenčními fotovoltaickými zdroji provozovanými v podmínkách ČR. V úvodních teoretických kapitolách jsou popsány hlavní komponenty těchto systémů a související platná legislativa. Současně jsou ...