Now showing items 1-1 of 1

    • Vytápění historického objektu tepelným čerpadlem s využitím energie slunce 

      Author: Kulanda Jaroslav; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Straka Libor
      Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou vytápění historických budov se zachováním jejich původního rázu a účelu, ovšem s využitím moderních technologií včetně využití alternativních zdrojů energie. ...