Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení vlivu účinnosti fotovoltaického modulu na ekonomickou návratnost systému rodinného domu 

   Author: Lenka Šterberová; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Vaněček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na ekonomický potenciál fotovoltaiky. Nejprve je popsána legislativa vztahující se na nové systémy a aktuální dotační program Nová zelená úsporám 2020, dále je na příkladu reálného systému ...