Now showing items 1-1 of 1

  • Využití energie spalin v paroplynovém cyklu 

   Author: Pavla Bednářová; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Wimmer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití energie spalin v rámci paroplynového cyklu. Klíčovým prvkem paroplynového oběhu je spalinový výměník, který zajišťuje propojení plynového a parního oběhu. Toto zařízení ...