Now showing items 1-1 of 1

  • Technicko - ekonomická analýza realizace a provozu microgrid 

   Author: Šimon Cibulka; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem mikrogrid, které představuje pro dnešní energetiku jednu z možných cest k prosazení moderních technologií a nových systémových přístupů. V první části je definován pojem mikrogrid, ...