Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla dle venkovní teploty z energetického hlediska 

   Author: Dušan Stěhule; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V této diplomové práci je nejprve uvedený stručný přehled základních typů tepelných čerpadel, včetně je- jich konstrukce a principu fungování. Kapitola o tepelných čerpadlech dále popisuje ukazatele, kterými lze vyjádřit ...
  • Optimalizace procesů prototypové osazovací linky DPS 

   Author: Filip Grňák; Supervisor: Čermák Karel; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesů prototypové osazovací linky desek plošných spojů (DPS), která se nachází ve firmě Robert Bosch, spol. s.r.o., České Budějovice. Výroba DPS se sestává z šesti procesů, ...