Now showing items 1-1 of 1

  • Dopad provozu nabíjecích stanic pro elektromobily na DS 

   Author: Petr Blažek; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kašpírek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem práce je vyhodnotit připravenost vybraných oblastí distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce a.s. na rozvoj elektromobility. Práce je věnována stávajícím dostupným technologiím nabíjení elektrických vozidel, ...