Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh přístrojů na měření zemnění v sítích NN a VN v distribuční soustavě 

   Author: Ondřej Vaník; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním měřičů zemních odporů na hladině VN a NN na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s. Cílem této práce je osvojit si používané metody měření uzemnění, nalézt vhodné ...
  • Uzemnění v distribuční soustavě v městském území. 

   Author: Jan Hrubín; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku uzemnění distribučních elektrických sítí nízkého a vysokého napětí s návazností na ostatní inženýrské sítě a na trakční silniční a kolejovou dopravu. Práce se soustřeďuje ...