Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní návrh měnírny pro uvažovanou novou stanici metra Náměstí Bratří Synků 

   Author: Majer Miloslav; Supervisor: Lukášek Jan; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce řeší návrh napájení měnírny a distribuční transformovny v zamýšlené stanici Náměstí Bratří Synků s ohledem na zajištění dostatečného výkonu pro provoz souprav metra na nové trase D. Práce respektuje ...