Now showing items 1-1 of 1

  • Izolátorové závěsy na vedení přenosové soustavy 

   Author: Lucia Susečko; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce pojednává o problematice izolátorových závěsů používaných v přenosové soustavě. Popisuje jejich rozdělení, elektrické a mechanické požadavky. Představuje základní zákonitosti elektrostatického pole a limity dané ...