Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza pracovních charakteristik elektrických obloukových pecí 

      Author: Rázek Petr; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
      Předmětem této diplomové práce je analyzovat pracovní charakteristiky elektrické obloukové pece typu UHP. Součástí analýzy je zpracování naměřených dat, výpočet závislosti reaktančního poměru na účiníku a závislosti odporu ...