Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika uzemnění stožárů vedení VN a VVN 

   Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Švancar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá uzemněním stožárů vedení velmi vysokého napětí. Diplomové práci předcházelo měření na vedení velmi vysokého napětí 400 kV. Uzemnění je základní bezpečnostní prvek všech elektrických zařízení. ...
  • Projektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVN 

   Author: Jan Korel; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krba Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Diplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se problémům vzniklým těmito ...