Now showing items 1-1 of 1

  • Uzemnění v distribuční soustavě v městském území. 

   Author: Jan Hrubín; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku uzemnění distribučních elektrických sítí nízkého a vysokého napětí s návazností na ostatní inženýrské sítě a na trakční silniční a kolejovou dopravu. Práce se soustřeďuje ...