Now showing items 1-2 of 2

  • Komunitní energetika v podmínkách České republiky 

   Author: Jan Milichovský; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním chápání jednotlivých ...
  • Návrh a optimalizace energetického systému obnovitelných zdrojů v plánované výstavbě nových budov společnosti DEL a.s. ve Žďáru nad Sázavou. 

   Author: Karel Kusý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Diplomová práce řeší návrh fotovoltaického systému pro firmu DEL a. s. Práce v prvních třech kapitolách popisuje jednotlivé komponenty fotovoltaické elektrárny a možnosti akumulace elektrické energie. V dalších dvou ...