Now showing items 1-1 of 1

  • Projektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVN 

   Author: Jan Korel; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krba Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Diplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se problémům vzniklým těmito ...