Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika uzemnění stožárů vedení VN a VVN 

   Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Švancar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá uzemněním stožárů vedení velmi vysokého napětí. Diplomové práci předcházelo měření na vedení velmi vysokého napětí 400 kV. Uzemnění je základní bezpečnostní prvek všech elektrických zařízení. ...