Now showing items 1-1 of 1

    • Polarizovatelnost elektricky malých dokonale vodivých objektů 

      Author: Krátký Ondřej; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Hudlička Martin
      Tato diplomová práce je zaměřena na výpočet tenzorů polarizovatelnosti. Úvod se věnuje představení konceptu polarizovatelnosti a jejímu využití. První část diplomové práce se zabývá odvozením vztahů pro výpočet těchto ...