Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv nových trendů na regulaci napětí v distribuční síti 

      Author: Denemark Petr; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Hanuš Radek
      Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku regulace napětí v distribuční síti. Konkrétně se jedná o VN síť společnosti PREdistribuce a. s., ale většina zde uvedených skutečností a závěrů je obecně platná pro ...