Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh úpravy řízení výrobní linky s ohledem na snížení její spotřeby 

      Author: Dušek Josef; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Vanišová Lucie
      Cílem této diplomové práce je navrhnout úpravu řízení výrobní linky tak, aby došlo ke snížení její spotřeby elektrické energie při zachování výrobní kapacity zařízení. Snahou autora je opustit rámec samotné výrobní linky ...