Now showing items 1-1 of 1

    • Provozně - ekonomická optimalizace vodní elektrárny 

      Author: Voříšek Martin; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Špetlík Jan
      Tato diplomová práce se zabývá provozně ekonomickou optimalizací výroby vodní elektrárny. V práci jsou podrobně rozebrány podmínky výrobního procesu, podmínky výroby vodní elektrárny a optimalizační metody, kterými byl ...