Now showing items 1-4 of 4

  • Nízkokarbonové technologie v distribučních sítích 

   Author: Abdullah Essa; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Hrouda Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Abnovitelné zdroje energie (OZE) v distribučních soustavách (DS) nabývají na důležtitosti a v budoucnu budou hrát v DS důležitou roli. Tato diplomová práce popisuje základní informace o OZE a jejich principech činnosti. V ...
  • Obnovitelné energetické zdroje a technická flexibilita při využívání energie 

   Author: Saleh Mohamed; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Kysnar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Diplomová práce se zabývá výrobnami elektřiny větších výkonů, aplikačním použitím a řízením činného a jalového výkonu. V úvodu je vytvořen přehled obnovitelných zdrojů (OZE) a energetický mix v Saudské Arábii. V práci jsou ...
  • Podmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavy 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kysnar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné ...
  • Problematika kvality elektřiny v distribuční síti při připojení obnovitelného zdroje 

   Author: Ayisha Firoz Babu; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Zvýšené povědomí o životním prostředí podpořilo využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativních zdrojů pro výrobu čisté a zelené energie. Větrná energie je v posledních letech významnou obnovitelnou energií.V ...