Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv volby typu vodiče na modernizaci vedení VVN 

      Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Smejkal Jakub; Opponent: Švec Jan
      Tato diplomová práce popisuje druhy vodičů a požadavky na ně. Shrnuje poznatky o mechanice zavěšeného vodiče a zabývá se proudovou zatížitelností vodičů. Jedním z cílů je vytvořit program pro výpočet proudové zatížitelnosti, ...