Now showing items 1-1 of 1

    • Vyšší harmonické v trakčních napájecích soustavách 

      Author: Rypar Jakub; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Vybíralík František
      Problematika analýzy vyšších harmonických v rozvodnách měnírenských distribučních transformoven pro systém metra nebyla doposud řešena z hlediska procentuálního zastoupení jednotlivých složek, proto jsem se rozhodl tuto ...