Now showing items 1-2 of 2

  • Determination of Induction Motor Speed using Kalman Filter 

   Author: Ranjan Tiwari; Supervisor: Karlovský Pavel; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce popisuje návrh a implementaci diskretizovaného rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) pro odhad rychlosti asynchroního motoru. V této implementaci EKF je rychlost motoru považována za další stav systému a filtr je ...
  • Modelování synchronního reluktančního motoru 

   Author: Emre Sakar; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Současný pokrok na poli řízení elektrických motorů dostává do popředí zájmu synchronně reluktanční motory, které jsou považovány jako alternativní pohon pro aplikace vyžadujících vysokých výkonů. Důvodem zvýšeného zájmu o ...