Now showing items 1-1 of 1

  • Využití HVDC technologie v distribuční soustavě pro zvýšení resilience kritické infrastruktury 

   Author: Katarína Čerňanová; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cieľom tejto práce je overenie prínosu HVDC technológie pre zvýšenie resiliencie distribučnej sústavy. Práca je členená do troch častí. Prvá, rešeršná časť, práce sa zaoberá legislatívnym rámcom a vymedzením pojmov a ...