Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kogeneračního napájení a elektroinstalace v objektu na sušení štěpky 

   Author: Znamenáček Jakub; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce je především věnována problematice kombinované výroby elektřiny a tepla a její ekonomické rentabilitě. V prvních částech je popsán princip kogenerace, jsou provedeny výpočty ke zjištění stávajících potřeb ...