Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modely klouzavých výbojů ve střídavém elektrickém poli 

   Author: Hába Tomáš; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Sláma Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá klouzavými výboji na rozhraní pevný izolant - vzduch. V teoretické části práce jsou nejprve popsány základní mechanismy podílející se na elektrickém výboji v plynech. Následuje teorie k ...