Now showing items 1-1 of 1

    • Použití inteligentní elektroinstalace za účelem úspor energie 

      Author: Pech Jindřich; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
      Cílem diplomové práce je objasnit problematiku řízení budov s využitím inteligentní instalace a dokázat, že při realizaci vhodného řešení je investice do nákladných technologií výhodná. Práce se zabývá popisem technologických ...