Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce rozvoden VVN 

   Author: Lukáš Němec; Supervisor: Mráz Petr; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce řeší koncepci rozvoden VVN podle využití a použité tech-nologie. Je zde uvedeno několik variant rozdělení podle počtu přípojnic. V práci je uveden postup prací při projektování od předprojektové přípravy ...