Now showing items 1-1 of 1

    • Ověření elektrické pevnosti izolatoru elektrostatického odlučovače 

      Author: Mizner Martin; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Kabát Jaromír
      Tato diplomová práce se zabývá elektrostatickými odlučovači a jejich částmi. První část se zabývá popisem jednotlivých typů odlučovačů. Druhá část je zaměřena na popis funkce a konstrukčním řešením jednotlivých částí ...