Now showing items 1-1 of 1

  • Programově řízený přímý číslicový syntetizátor 

   Author: Antoška Marek; Supervisor: Brejcha Michal; Opponent: Šmíd Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou sínusového generátora priamej číslicovej syntézy kmitočtu ako po hardvérovej stránke, tak aj po stránke programovej. Tematicky je rozdelená na 5 častí. V prvej časti je ...