Now showing items 1-1 of 1

    • Rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobily v České republice 

      Author: Kott Jakub; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Fialka Miloslav
      Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou zasazenou do prostředí České republiky. Z oblasti elektromobility je práce zaměřena na výstavbu a provozování dobíjecí infrastruktury. Teoretickou částí práce je zmapovat ...