Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití akumulace elektrické energie v průmyslovém podniku 

   Author: Kletečka Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Reichl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro průmyslový podnik nebo situacemi, kdy je potřeba akumulace většího množství elektřiny. Práce se soustředí v první části na popis možností ukládání ...