Now showing items 1-3 of 3

  • Adhezní spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly 

   Author: Závora Ferdinand; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikací metod řízení jakosti v odvětví elektrotechniky. Zkoumá spoje vytvořené elektricky vodivými lepidly. Konkrétně vliv klimatických faktorů při stárnutí těchto spojů. Jednotlivé vlivy jsou porovnávány ...
  • Analýza stromu poruchových stavů (FTA) a analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA)procesu pájení a vodivého lepení v elektronice 

   Author: Mahel Roman; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V systému řízení kvality mají důležité místo spolehlivostní analýzy FTA - Fault Tree Analysis - (Analýza stromu poruch) a FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch). Tyto dvě metody budou ...
  • Použití Ishikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob 

   Author: Střelka Eduard; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce s názvem "Použití Išikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob" pojednává o použitelnosti sedmi základních nástrojů řízení jakosti v jednotlivých typech výrob rozdělených podle četnosti opakování ...