Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a konstrukce soft startéru pro asynchronní motory do 5KW 

   Author: Kroupa František; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bráza Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko a především návrhem a konstrukcí zařízení Soft startér, pomocí kterého jsou tyto rozběhy realizovány. Cílem práce bylo navrhnout ...