Now showing items 1-2 of 2

  • Nový napájecí bod 400 kV Praha-sever 

   Author: Haicl Marek; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se zabývá novou rozvodnou v 400kV síti. V úvodu jsou uvedena základní fakta o české přenosové soustavě. Poté práce stručně pojednává o hlavních úkolech a činnostech provozovatele přenosové soustavy, kam lze ...
  • Pokročilé funkce Smart Meteringu 

   Author: Vastl Jiří; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na pokročilé možnosti využití Smart meteringu v distribučních sítích. Obsahuje přehled možných funkcionalit spolu s přehledem nabízených funkcí na trhu. Blíže se zaměřuje na funkcionalitu měření ...