Now showing items 1-20 of 22

  • Advantages and risks of LED luminaires for road lighting 

   Author: Kataru Hitesh; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je porovnat energetickou efektivitu, spektrální parametry a účinky světla LED a konvenčních světelných zdrojů na lidské oko. Na základě měření spektrálních vlastností konvenčních a moderních ...
  • Analýza fotometrických údajů svítidel 

   Author: Vácha Milan; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   Diplomová práce se zabývá programy pro zpracování fotometrických údajů, přepočet fotometrických údajů mezi soustavami fotometrických rovin a systémem klasifikace svítidel LCS. Jedná se o práci převážně praktického charakteru, ...
  • Analýza odrazných vlastností materiálů pro interiéry 

   Author: Třešňák David; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza spektra světelných diod a jejich vhodnost pro umělé osvětlení 

   Author: Klenovec Jan; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou spekter světelných diod a vyhodnocením jejich účinků na zdraví člověka. Informace v této práci poukazují na to, že umělé světlo nemá vliv pouze na zrak člověka, ale také má daleko ...
  • Dynamická regulace osvětlení pozemních komunikací 

   Author: Mareš Adam; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   S rozvojem LED světelných zdrojů ve veřejném osvětlení přichází další možnosti jak efektivněji šetřit energii a zároveň redukovat emise oxidu uhličitého v ovzduší. Tato práce je zaměřena na energetické úspory ve veřejném ...
  • Fotometrie a využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Author: Gündogdu Burak; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Téma této diplomové práce je vysvětlení technických standardů vnitřního osvětlení a definice požadovaných parametrů pro tunable white svítidla. Kromě toho jsem změřil fotometrickou analýzu spektra a CCT bílého osvětlení ...
  • Možnosti užití tunable white svítidel pro osvětlení komunikací 

   Author: Bharath Chandran; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Diplomová práce se zabývá aplikací biodynamických svítidel na osvětlení silnic. Práce je rozdělena do několika částí. První část zahrnuje teoretické aspekty současného systému osvětlení silnic vysvětlující trendy proudů, ...
  • Možnosti využití laseru pro všeobecné osvětlování 

   Author: Yufei Zhang; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Holec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bílé světlo hraje velmi důležitou roli v lidském životě a v produktivitě na pracovištích. Světelný zdroj založený na polovodičovém laseru má výhody malé velikosti, nízké spotřeby energie, stabilní barvy světla a dlouhé ...
  • Návrh osvětlení průmyslové haly 

   Author: Chalupa Jiří; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Veselka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh osvětlení učebny 

   Author: Skalský Jiří; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh osvětlovací soustavy komunikace 

   Author: Tomáš Jakub; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Nejistoty světelně technických měření v interiérech 

   Author: Pavlík Matěj; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Gavlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   V současné době jsou normy pouze doporučeným dokumentem, podle něhož lze postupovat, ale nejsou závazné. Tato práce se zabývá srovnáním metodiky měření osvětlenosti vnitřních prostor v praxi - tak jak ji osobně znám - a v ...
  • Optimalizace kombinovaného osvětlení denním a umělým světlem 

   Author: Pavlousek Jiří; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kolda Martin
   Tato práce se zabývá technickými požadavky na osvětlování pracovních prostorů, analýzou osvětlení a návrhem metodiky pro řízení osvětlovací a stínicí soustavy. V první části jsou shrnuty požadavky na osvětlování interiérů ...
  • Projektování silnoproudých zařízení a osvětlení pomocí 3D technologií 

   Author: Mánková Jitka; Supervisor: Vojtěch Jakub; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je návrh silových rozvodů a osvětlení ve vybraných prostorech stanice metra pomocí 3D technologií. V teoretické části je popsána metodika BIM, dimenzování silnoproudých rozvodů a parametry týkající se ...
  • Příprava normálů světelného toku a svítivosti 

   Author: Terrich Theodor; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Software na vytvoření jasové mapy z digitální fotografie 

   Author: Nálevka Lukáš; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Specifika použití alternativních světelných zdrojů s diodami LED 

   Author: Schaffer Martin; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Spektrální citlivost fotovoltaických článků 

   Author: Kubíček Martin; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Spektrální prostorové charakteristiky moderních LED svítidel 

   Author: Tomáš Kodytek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Svoboda Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou spektrálních prostorových charakteristik LED svítidel. Práce shrnuje teoretické poznatky o LED světelných zdrojích, světelně činných částech svítidel a šíření světla v optických ...
  • Vytvoření aplikace pro analýzu jasů HDR fotografií 

   Author: Nepil Lubomír; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Košč Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato práce se zabývá vytvořením softwarového nástroje pro využití digitální fotografie jako nástroje pro měření jasů ve světelně technické praxi. V první části je provedena rešerše současného stavu problematiky výpočtu ...