Now showing items 1-9 of 9

  • Analýza fotometrických údajů svítidel 

   Author: Vácha Milan; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   Diplomová práce se zabývá programy pro zpracování fotometrických údajů, přepočet fotometrických údajů mezi soustavami fotometrických rovin a systémem klasifikace svítidel LCS. Jedná se o práci převážně praktického charakteru, ...
  • Hodnocení veřejného osvětlení pomocí energetických a ekonomických ukazatelů 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Zálešák Jan
   Tato práce je zaměřena na hodnocení veřejného osvětlení z energetického a ekonomického hlediska. Teoretická část je věnována rozboru veřejného osvětlení, popisu norem a vzorců. V praktické části je nejprve posuzována ...
  • Návrh osvětlení pozemní komunikace 

   Author: Vanovich Andrei; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení. Teoretická část popisuje základní světelně technické parametry, světelné zdroje, svítidla a normy používané ve veřejném osvětlení. V praktické části jsou navrženy ...
  • Návrh osvětlení učebny 

   Author: Skalský Jiří; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace křivek svítivosti svítidel pro venkovní komunikace 

   Author: Močička Jakub; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Staša Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací křivek svítivosti svítidel pro osvětlení venkovní komunikace. V práci jsou shrnuty základní požadavky na osvětlení venkovní komunikace dle normy ČSN EN 13201 částí 2 a 3. Kromě ...
  • Optimalizace soustav veřejného osvětlení v obcích 

   Author: Fedorenko Elena; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice optimalizaci veřejného osvětlení v obcích. Teoretická část popisuje světelné zdroje, svítidla, řídicí systémy pro VO, parametry VO a také příslušné technické normy, které se ...
  • Příprava normálů světelného toku a svítivosti 

   Author: Terrich Theodor; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Specifika použití alternativních světelných zdrojů s diodami LED 

   Author: Schaffer Martin; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Žák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vytvoření metodického postupu měření parametrů světelných zdrojů v kulovém integrátoru spolu s provedením vzorových měření pro vybrané světelné zdroje 

   Author: Pavelka Jiří; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Bálský Marek
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením metodického postupu měření parametrů světelných zdrojů pomocí kulového integrátoru. V této práci je popsáno zařízení fotometrické laboratoře a potřebné kroky k provedení úspěšného ...