Now showing items 358-377 of 944

  Subject
  Jakost, sedm základních Išikawových nástrojů, Išikawův diagram, histogram, Paretův diagram, regulační diagram, korelační diagram, kontrolní tabulka, vývojový graf, kusová výroba, malosériová výroba, velkosériová výroba, hromadná výroba, strukturovaná kabeláž [1]
  jas,jasoměr,měření jasu,jas scény,software,jasová analýza,HDR,digitální fotografie,digitální fotoaparát,RGB,Lab,barevný systém,barevná soustava,JavaFX,Java [1]
  junction box [1]
  Kabel, rozvodna, koridor, vedení, tepelná kapacita, tepelný odpor, ztráty, dovolený proud, přetížení, ustálený stav [1]
  Kabel,spojky,koncovky,SAIFI,SAIDI,částečné výboje,analýza,poruchovost,chytré sítě [1]
  kabelová skříň [1]
  kavitace [1]
  klešťový měřič [1]
  Klíčová slova: obnovitelné zdroje; výrobna; připojení; chod sítě; distribuční soustava; legislativa; vlivy [1]
  Klouzavé výboje,elektrický výboj,dynamický model,pevný izolant,znečištěný izolátor,náhradní elektrický obvod,střídavé napětí [1]
  KNX, řízení osvětlení, řízení vytápění, úspory energie, investice [1]
  kogenerace [1]
  kogenerace, elektrická energie, teplo, kogenerační jednotka, kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) [1]
  Kogenerace, elektrická energie, teplo, kombinovaná výrova elektřiny a tepla, elektroinstalace, dimenzování, hromosvod, jímací soustava. [1]
  kogenerace, kogenerační jednotka, elektrická energie, teplo, Visual Basic for Applications (VBA) [1]
  Kogenerace, kogenerační jednotka, kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, KVET, akumulace energie, spalovna komunálního odpadu, závod na energetické využití odpadu, ZEVO, ekologie, ekonomické zhodnocení, Cash Flow [1]
  Kogenerace, kogenerační systém, kogenerační jednotka [1]
  kogenerační jednotka [4]
  kogenerační jednotka, kogenerace, ekonomika, princip fungování, podmínky instalace, podmínky provozu, pístové kogenerační jednotky, mikrokogenerace, model výroby, model spotřeb, ekonomické porovnání, provoz kogeneračních jednotek, instalace kogeneračních jednotek [1]
  kogenerační jednotka; akumulace; elektrická energie; tepelná energie; akumulační nádrž [1]