Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv zařízení FACTS na ztráty v elektrizačních soustavách 

      Author: Rozsypal Daniel; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Čerňan Martin
      Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku skupiny kontrolérů FACTS. Podává přehled o základních principech jednotlivých kontrolérů a významný aplikací FACTS ve světě. Pozornost je věnována především vlivu FACTS na ...