Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě VN 

   Author: Tomáš Majzner; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavbou fotovoltaických elektráren a jejich připojení, popisuje princip jednotlivých částí tohoto systému a náležitostí jejího připojení do distribuční soustavy vysokého napětí v České ...