Now showing items 1-1 of 1

  • Regulace napětí a jalového výkonu v distribučních sítích 

   Author: Michal Koubek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kůla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o regulaci napětí a jalových výkonů v přenosové a zejména distribuční soustavě. Dále jsou rozebrány prvky, kterými lze regulaci napětí provádět. Druhá polovina této práce je zaměřená na parametry ...