Now showing items 1-1 of 1

  • Přístroj pro Vibrating Sample Magnetometer 

   Author: Patrick Theodore Ramos; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyvinutí důkazu konceptu pro sestavování levného Vibračního vzorkovacího magnetometru (VSM) za použití Arduino desek s tištěnými obvody (PCB) a přístrojového vybavení dostupného v univerzitních ...