Now showing items 1-1 of 1

  • Zlepšování spolehlivosti distribuční soustavy s využitím Smart Grids technologií 

   Author: Yunis Yunisli; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl prověřit možné způsoby zlepšení spolehlivosti distribuční soustavy pomocí různých technologií. Bude vycházet hlavně ze dvou indikátorů spolehlivosti, kterými jsou SAIDI a SAIFI. V ...