Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětnovazební řízení BLDC servopohonu soft procesorem 

   Author: Stikeyev Kuanysh; Supervisor: Zoubek Ondřej; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení BLDC motoru pro statické testovací konstrukce. Práce je uvedena přehledem základních vlastností BLDC motorů, jejich konstrukce, princip činnosti a metody snímání polohy ...