Now showing items 1-6 of 6

  • BMS pro elektrické vozidlo 

   Author: Shirokov Alexey; Supervisor: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce elektrického oblouku v síti nn 

   Author: Franěk Hugo; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Hüttner Ľudovít
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektrického oblouku v sítích nízkého napětí, zejména pak v domovních elektroinstalacích. Uvedeny jsou zde různé druhy těchto poruchových elektrických oblouků a nejčastější ...
  • Koncepční analýza pohonu elektromobilu 

   Author: Chromec Jan; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Model pohonu elektromobilu 

   Author: Špaček Kryštof; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Cílem této práce je vytvoření kompletního modelu elektromobilu pro potřeby určování spotřeby elektrické energie a potažmo i dojezdu elektromobilu na základě známých parametrů. Vstupními parametry pro tento model jsou: ...
  • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

   Author: Pannu Parminder Singh; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
  • Systémová analýza elektrobusu pro MHD 

   Author: Sychra Šimon; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá důvody použití elektrických autobusů pro městskou dopravu a jejich aplikací v prostředí českých měst. Nahrazení naftových autobusů elektrobusy má pomoci dosáhnout cíle snížení CO2, který si celý ...